stavební úpravy domu Žitná, Praha

Rekonstrukce bytového domu z konce 19. století a jeho přestavba na hotel

Dům má 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží. V suterénu jsou umístěny technické místnosti, zázemí pro zaměstnance hotelu, skladové prostory a kuchyně. V 1. NP je recepce, snídaňový prostor pro hotelové hosty a hygienické zázemí. Ve 2.-6. patře se nachází celkem 39 hotelových pokojů.

Rekonstrukce zahrnuje:

  • kompletní vyčištění objektu
  • statické zajištění budovy – sanace stávajících železobetonových a dřevěných nosných konstrukcí, demolice konstrukcí v nevyhovujícím stavu a jejich nahrazení novými
  • výstavbu dvou výtahových šachet (nákladní a osobní výtah)
  • opravu obvodového pláště se změnou barevnosti fasád včetně obnovy a zachování historických prvků
  • celkovou výměnu střešní skladby

Termín zahájení: 10/2023

Dokončené Dokončené
Ve výstavbě Ve výstavbě