management

Michal Weinreb

Michal Weinreb jednatel a ředitel

Vystudoval stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně a je autorizovaným inženýrem v oboru pozemního stavitelství. Pracoval jako stavbyvedoucí, projektový manažer a ředitel oblasti v několika stavebních firmách, prováděl také oceňování nemovitostí coby soudní znalec.

V roce 2019 se vydal na podnikatelskou dráhu, navázal spolupráci se společnostmi KPD Group a EXAFIN Invest a společně zakládají WELKIN stavební, kde působí jako jednatel a ředitel. Zároveň je jednatelem a společníkem několika dalších společností holdingu.

Je fanouškem sportovních aktivit a rád podporuje sport všemi směry. Prioritou je pro něj jeho rodina, v níž má skvělé zázemí.

Michal Spousta

Michal Spousta prokurista a ekonomický ředitel

Vystudoval ekonomickou fakultu v Brně a tomuto oboru se věnuje po celou svou profesní kariéru. Ve společnosti WELKIN stavební je od počátku a je její neodmyslitelnou součástí. Ekonomika je jeho životem, a proto působí také na akademické půdě, kde předává své znalosti a zkušenosti studentům.

Volný čas rád tráví s rodinou. Běh a squash nikdy neodmítne.

Zdeněk Hůlka

Zdeněk Hůlka výrobní ředitel

Stavebnímu oboru se věnuje celý život. Působil v několika nadnárodních společnostech a má za sebou dlouhou řadu úspěšně dokončených projektů. Jako výrobní ředitel je velkou oporou společnosti WELKIN stavební.

Je velký sportovec a fanoušek fotbalu. Často relaxuje na chatě v přírodě.