FINISHED

Retail park Bohumín

Popis stavby:

  • Obchodní centrum se dvěma objekty vč. zásobovacích ploch a parkoviště pro zákazníky o výměře 4200 m2
  • Prefa konstrukce opláštěná sendvičovým izolačním panelem založená na betonových vháněných pilotách
  • ŽB deska podpíraná betonovými pilíři z důvodu nestabilního podloží
  • Jednopodlažní budova s plochou střechou
  • Obchodní centrum o rozloze: objekt A – 1 616 m2, objekt B – 2 927 m2 s 3 resp. 4 nájemními jednotkami
  • 87 parkovacích stání
  • Zásobovací komunikace pro obchodní jednotky
  • Napojení na infrastrukturu vč. rekonstrukce stávající komunikace (za provozu)
  • Rekonstrukce stávající kanalizační stoky a nová kanalizační síť pro potřeby obchodního centra
  • Zahradnické úpravy

Zahájení: 08/2020

Předpokládané dokončení: 04/2021

Info:

Stavbyvedoucí:

Příprava stavby:

 

Back