DOKONČENO

Výrobní hala Běchovice

Popis stavby:

  • Samostatně stojící objekt včetně zásobovací komunikace, zásobovacích ramp a parkoviště pro zaměstnance
  • Část budovy slouží jako administrativní objekt
  • Prefabrikovaná železobetonová konstrukce opláštěná sendvičovými panely
  • Objekt je založen na betonových vrtaných pilotách
  • Stavební objekt zaujímá plochu 1650 m2 a dosahuje výšky 12,35 m
  • Realizace vnitřních hygienických prostor v rámci potravinářského provozu – čistý provoz
  • Realizace chladírenských a mrazících boxů
  • Přeložka stávající splaškové kanalizace DN 400
  • Sadové úpravy

Zahájení: 03/2021

Předpokládané dokončení: 11/2021

Info:

Projektový manažer:

          Ing. Radek Dragoun

          +420 724 502 090

           radek.dragoun@welkin.cz

Hl. stavbyvedoucí:

            Bc. Ondřej Pokorný

            +420 737 529 999

             ondrej.pokorny@welkin.cz

Stavbyvedoucí:

              Ing. Filip Němec

              +420 739 860 787

               filip.nemec@welkin.cz

Příprava stavby:

               Sandra Trojáková

               +420 736 639 596

               sandra.trojakova@welkin.cz

Zpět