DOKONČENO

Retail park Ovčáry

Popis stavby:

 • Obchodní centrum vč. parkoviště pro zákazníky a zásobovacích ploch na ploše 35.100m2
 • Prefa konstrukce opláštěná sendvičovým izolačním panelem, založená na pilotách
 • Jednopodlažní budova s plochou střechou
 • Obchodní centrum – 2 objekty (objekt A 6986 m2, objekt B 2558 m2) pro 16 obchodních jednotek v čele s LIDL
 • Samostatný objekt pro fast food (290 m2) vč. Drive Thru komunikace
 • 4 samoobslužné mycí boxy pro osobní automobily
 • Areálové napojení na dopravní infrastrukturu přes nově realizovaný kruhový objezd na komunikaci II/328
 • Areálová dopravní infrastruktura: 273 parkovacích stání pro zákazníky, 2x nové zastávky BUS pro IAD i MHD + zásobovací komunikace TIR
 • Společné reklamní poutače: 2 x pylon obchodního centra (14 m), pylon pro Lidl (7 m), pylon pro objekt fast food (7 m), pylon pro mycí centrum (7 m)
 • Samostatné reklamní poutače pro jednotlivé nájemce nad vstupy do obchodních jednotek + eurobillboardy
 • Osazení zeleně včetně retenčního polderu

Zahájení: 08/2019

Předpokládané dokončení: 11/2020

Info:

Projektový manažer:

Příprava stavby:

Zpět